0 HOME 0 INFO 0 VERKOOP 0 VERHUUR 0 REALISATIES 0 AANBIEDINGEN 0 NIEUWS 0 CONTACT 0 PRIJSLIJSTEN 0 BIJLEREN 0 LINKS 0 ELEKTRO-ONDERDELEN.BE Outletstore-hifi.be

 

uit ons verkoopsgamma:arhief (verkoop voor 2014)

Amphony draadloze digitale audio : REVIEWS

Bekijk hier de producten...

 

Vragen en antwoorden over de Amphony apparatuur

 

Vraag:
Wat is het verschil tussen de Amphony Digitale draadloze hoofdtelefoons en ontvangers tegenover de 900 Mhz draadloze hoofdtelefoons en analoge audiozender/ontvangers?

Antwoord:
Het grootste verschil is de manier waarop het audiosignaal van de zender naar de hoofdtelefoon of de ontvanger wordt gezonden. Vrijwel alle huidige draadloze systemen passen een zogenaamde frequentie-modulatie toe (FM). Dit is sterk vergelijkbaar is met de de werking van een FM-radio.
Het type modulatie is "analoog", wat dan ook de reden is van een matige prestatie van dit type hoofdtelefoons.
Als u, via een 900 Mhz analoge draadloze hoofdtelefoon, nauwkeurig naar een CD luistert dan valt u de ruis op, het lagere dynamische bereik (verschil tussen zachte en harde passages) en de kanaalscheiding (verschil tussen het linker en rechter stereokanaal).
De apparatuur van Amphony past een "digitale" modulatietechniek toe.
Op dezelfde wijze als de muziek is opgenomen op de CD (digitaal), met "nullen en eenen" wordt de muziek overgezonden. Het resultaat van deze technologie is dat de kwaliteit van de muziek niet afneemt, kortom u hoort dezelfde muziekkwaliteit vergeleken met een draadgebonden hoofdtelefoon. U hoort ook echt wat er op de CD staat.
Het ontbreken van ruis en het grote dynamische bereik dragen er aan bij dat bijvoorbeeld van een symfonieorkest de triangel of piccolo prachtig hoorbaar zijn, terwijl daarna het volledige orkest aanzwelt tot forte. Omdat een digitale techniek wordt toegepast zijn deze hoofdtelefoons zeer geschikt voor het weergeven van hoge kwaliteit audio, zoals SACD, CD, DVD etc.

Vraag:
Is de Amphony-technologie vergelijkbaar met Bluetooth of MP3 ?

Antwoord:
Nee, maar de Amphony hoofdtelefoons als ook Bluetooth en MP3 maken gebruik van digitale technieken. Toch zijn er fundamentele verschillen tussen Bluetooth en de manier waarop de audio wordt uitgezonden door de Amphony-apparatuur. Bluetooth is alleen geschikt om audiosignalen met een lage kwaliteit over te zenden (lage transmissiesnelheid, circa 200 kbps). Daardoor kan Bluetooth alleen gecomprimeerde audiosignalen (b.v. MP3) oversturen.
De Amphony-zender verstuurt het originele audiosignaal (géén compressie) en de hoofdtelefoon ontvangt dus ook het volledige audiosignaal.
Het eindresutlaat is dus dat het audiosignaal niet wordt vertroebeld zoals bij MP3.
Daarbij is de vertraging van het audio-signaal nihil (circa 0,001 seconde) in tegenstelling tot MP3 compressietechnieken. Het ontbreken van vertraging betekent dat de Amphony apparatuur ook geschikt is voor "live" situaties, zoals DJ, bands, maar ook voor TV of DVD/video films.

Vraag:
Kunnen meerdere hoofdtelefoons en meerdere ontvangers hetzelfde zendsignaal ontvangen?
Antwoord:
Ja, de H1000-zender (en L1000-zender) zendt één uniek signaal uit dat door meerdere hoofdtelefoons van het type H1000 en H2000 tegelijktijd kan worden beluisterd en door meerdere ontvangers van het type L1000 kan worden ontvangen.
Het zendsignaal van een H2000 kan echter niet door het type H1000 of L1000 worden ontvangen. Dit geldt ook voor de H25xx-serie en de L15xx-serie.
Het aantal zenders in één ruimte is beperkt tot 2 zenders, n.l. één zender op 2,4 Ghz (H1000, H2000 of L1000) en één zender op 5,8 Ghz (H2500, L1520 of L1550).

Vraag:
Kan de Amphony hoofdtelefoon worden gebruikt voor mijn (analoge) TV, satellietontvanger of digitale TV-ontvanger?

Antwoord:
Ja, de zender beschiktover een analoge audio ingang, waarmee de standaard lijnuitgang van de TV of satelliet-ontvanger. Het analoge signaal wordt in de zender omgezet in een digitaal signaal. Let er op dat de ruis afkomstig van een analoge audiobron, of een slechte opname, ook wordt doorgegeven aan de hoofdtelefoon. Een schone, dus ruisvrije audiobron is dus van belang voor een kwalitatieve hoogwaardige ontvangst. Het Model H2000 (en H2500) beschikt ook nog over 2 digitale aansluitmogelijkheden (optisch / elektrisch).

Vraag:
Kan ik luidsprekers op de ontvanger aansluiten?

Antwoord:
Ja en nee, de ontvanger L1000 kan alleen op een stereoversterker worden aangesloten en werkt op de 2.4 Ghz-band.
De ontvanger L1520 bevat een 5.8 Ghz ontvanger en een 2x 20 Watt ingebouwde versterker, terwijl het type L1550 bestaat uit 2 monoblocks met elk een ontvanger en een ingebouwde versterker van 50 Watt.

Vraag:
Wat is het voordeel van het zonder compressie, dus volledig oversturen van het audiosignaal?

Antwoord:

De Amphony zenders zenden het gedigitaliseerde audio-signaal (de data) met een snelheid van 3 Megabits per seconde naar de ontvanger, zodat geen compressie noodzakelijk is. Daarbij wordt de Forward Error Correction toegepast. De reden dat andere systemen compressie-technieken toepassen is om de hoeveelheid informatie (data en bits per seconde) te beperken en zo het signaal gemakkerlijker over te zenden.
Het grootste nadeel van compressie is dat dit direct een afbreuk doet aan de kwaliteit van het audiosignaal en daarmee aan de kwaliteit van de muziek. Deze systemen zijn dus niet in staat om een CD-kwaliteit ten gehore te brengen.

Vraag:
Welk audiosignaalniveau is benodigd van mijn audioapparatuur voor de aansluiting op de zender?
Antwoord:
De zender van het Model 2000 (en H2500) heeft een analoge audiosignaal-niveauregelaar waarmee de ingangsgevoeligheid van de zender kan worden geregeld tussen 0,2 en 10 volt (RMS). Dit bereik is voldoende om op vrijwel elke gangbare audioapparatuur te worden aangesloten. Het is dus geen volumeregelaar! Het biedt de mogelijkheid om de zender zo in te stellen dat het maximale dynamische bereik (verschil tussen stilte en luidste passage) en de maximale signaal-ruisverhouding wordt behaald.

Vraag:
Hebben een draadloze telefoon of een draadloos computernetwerk (wireless LAN) effect op de werking van de Amphony apparatuur en omgekeerd?
Antwoord:
Draadloze telefoons in de 2.4 Ghz band, hebben meestal geen invloed op de Amphony apparatuur en omgekeerd. Draadloze computernetwerken (wireless LAN) en Bluetooth hebben wel effect op de Amphony apparatuur en omgekeerd. Het effect hiervan is dat de ontvangstafstand (afstand zender tot ontvanger) afneemt en dat de ontvangst kan worden verstoord. Dit is te horen als klikken in het audiosignaal.
Omgekeerd beïnvloed het zendsignaal van de Amphony apparatuur de ontvangst van datasignalen van het computernetwerk of van de Bluetoothverbinding.
Dit type verstoring wordt ook wel interferentie genoemd.
Het is tegen te gaan door voldoende afstand tussen de diverse zenders te bewaren en de fstand tussen de afgestemde zender - ontvanger te verkleinen.
Een muur of plafond tussen de zender van een een draadloos computernetwerk en een Amphony zender-ontvanger aan de andere kant van de muur/plafond zal deze onderlinge verstoringen in de praktijk voldoende verminderen.
Eventueel kan een Rangebooster worden toegepast om de ontvangstafstand te vergroten.
Ook kan Amphony-apparatuur in de 5.8 Ghz-band hier een oplossing bieden.

Vraag:
Wat is een Rangebooster?

Antwoord:
Een Rangebooster is een steunzender, die kan worden ingezet om de ontvangstafstand te vergroten. De Rangebooster wordt toegepast als er in een ruimte onvoldoende signaalsterkte is van de hoofdzender om een goede ontvangst mogelijk te maken (als gevolg van b.v. beton of staal) of als er sterke interferentie is van andere zenders, magnetrons en dergelijke.
De Rangebooster wordt via een kabel, bij voorkeur een coaxkabel, via de aansluiting DATA OUT op de hoofdzender aangesloten. Het audio-signaal wordt via deze kabel, digitaal naar de Rangebooster gezonden, dus zonder verlies van de signaalkwaliteit.

Vraag:
Wat is "Forward Error Correction" en waarom wordt deze in de hoofdtelefoons toegepast?
Antwoord:
Tijdens het overzenden van het audiosignaal kan de informatie verminkt raken. Dit kan worden veroorzaakt door andere zendapparatuur (interferentie) of elektrische vonken, reflecties of demping van het zendsignaal.
De Forward Error Correction repareert dan de informatie die is verloren gegaan zodat toch een goede ontvangst, uiteraard binnen de technische grenzen, mogelijk blijft.

Vraag:
Wat is de functie van het geavanceerder ruisfilter in de H2000 en H2500 hoofdtelefoon?

Antwoord:
Digitale audio, zoals een CD, is opgebouwd uit informatie die de voltage niveau's beschrijft. De muziek op een CD bijvoorbeeld wordt per kanaal opgedeeld in (16 bits) 65.536 verschillende voltage-niveaus.
Een zacht geluid is een laag voltage (vergelijk met uw autoaccu van 12 Volt) en een hard geluid is een hoog voltage (vergelijk met het stopcontact, 230 Volt).
Als 44.000 keer per seconde (sample-frequentie) een voltage-meting (sample) wordt gedaan van het analoge signaal, en als elke meting wordt uitgedrukt in een niveau tussen 0 en 65.536 (2x8=16bits = het verschil tussen stilte en hardste mogelijke geluid op de CD), dan levert dat per seconde 44.000 x 16 = 704.000 bits aan informatie op.
In stereo betekent dat 2x 704 = 1,408 miljoen bits per seconde aan informatie.
Deze digitale informatie is nu een goede afspiegeling van het oorspronkelijke analoge signaal.
Met deze digitale informatie kan het oorspronkelijke muziek-signaal weer worden teruggebouwd, maar toch ontbreken er door deze methode kleine stukjes informatie van het oorspronkelijke analoge signaal.
Dus als een analoog signaal wordt omgezet (vertaald) naar een digitaal signaal, vindt er altijd een klein verlies plaats van de de oorspronkelijke analoge informatie. Dit verlies aan informatie komt naar voren als z.g. "kwantifiseringsruis". Dit is een nadeel van analoge naar digitale omzetting en limiteert het minimum haalbare signaal-ruisniveau. Toch bestaan hier oplossingen voor. Het geavanceerde ruisfilter in de H2000 pakt dit aan met een speciaal 5e order filter en een 64-voudige sample frequentie.
Zodoende is het toch mogelijk om een zeer hoge signaal-ruisverhouding te behalen.